Διοίκηση

Η διοίκηση της LEO Pharma Α/S έχει μια δομή δύο επιπέδων που αποτελείται από την Ηγετική Ομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο σώματα είναι ανεξάρτητα.

Ηγετική Ομάδα της LEO Pharma Α/S

 • Christophe Bourdon, CEO LEO Pharma

 • Anders Kronborg, Chief Financial Officer, Global Finance and Business Services

 • Guillaume Clément, Executive Vice President, Thrombosis & Special Projects

 • Brian Hilberdink, Executive Vice President, Region North America

 • Becki Morison, Executive Vice President, Global Product Strategy & International Operations

 • Sven Hauptmann, Executive Vice President, Global Product Supply

 • Jörg Möller, Executive Vice President, Global Research & Development

 • Dennis Schmidt Pedersen, Executive Vice President, Global People

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εποπτικό ρόλο με άμεση μεσολάβηση σε βασικές αποφάσεις για το μέλλον της LEO Pharma.

 • Jesper Brandgaard, Chair, Board Member since 2021

 • Peter Haahr, Board Member since 2021

 • Franck Maréno, Employee elected, Board Member since 2018

 • Jannie Kogsbøll, Employee elected, Board Member since 1998

 • Jan van de Winkel, Board Member since 2017

 • Jesper Mailind, Vice-chair, Board Member since 2018

 • Karin Attermann, Employee elected, Board Member since 2008

 • Signe Maria Christensen, Employee elected, Board Member since 2018

 • Elisabeth Svanberg, Board Member since 2022

 • Lotte Hjortshøj Larsen, Employee elected Board member, Diploma Graduate

 • Lars Green, Board member since 2021