Το Ίδρυμα της LEO Pharma

Η LEO Pharma διοικείται εξ’ ολοκλήρου από το Ίδρυμα LEO και είναι τελείως ανεξάρτητη από εξωτερικά κεφάλαια. Το Ίδρυμα LEO ανέλαβε πλήρως την  ιδιοκτησία της LEO Pharma το 1984 και από τότε, έχουμε καταγράψει με συνέπεια σταθερή ανάπτυξη.

Το Ίδρυμα LEO είναι ένα ανεξάρτητο, ιδιωτικό ίδρυμα του οποίου στόχος είναι να εξασφαλίσει τη συνέχεια του ομίλου εταιρειών LEO Pharma. Αυτό κάνει τη LEO Pharma ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας και παρέχει τη σταθερότητα που χρειάζεται για να προγραμματίζει επικεντρωμένα, μακροπρόθεσμα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για φάρμακα και θεραπείες που απευθύνονται σε ανάγκες ασθενών που δεν καλύπτονται επαρκώς.

Με τη διοίκηση από το ίδρυμα δίνεται η δυνατότητα στη LEO να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να προοδεύει με νέες ιδέες και να εξασφαλίζει ότι ο καθένας στη LEO Pharma αισθάνεται ότι η άποψη του ακούγεται εντός της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος  LEO είναι αφοσιωμένο στη μακροχρόνια επιτυχία της LEO Pharma.