Το Ίδρυμα της LEO Pharma

Η LEO Pharma αποτελεί, κατά πλειοψηφία, ιδιοκτησία του Ιδρύματος "LEO Foundation".

Το Ίδρυμα "LEO Foundation" είναι ένα ανεξάρτητο, ιδιωτικό ίδρυμα του οποίου στόχος είναι να εξασφαλίσει τη συνέχεια του ομίλου εταιρειών LEO Pharma. Αυτό κάνει τη LEO Pharma ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας και παρέχει τη σταθερότητα που χρειάζεται για να προγραμματίζει επικεντρωμένα, μακροπρόθεσμα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για φάρμακα και θεραπείες που απευθύνονται σε ανάγκες ασθενών που δεν καλύπτονται επαρκώς