Προμήθεια Προϊόντων Παγκοσμίως

Στόχος της LEO Pharma είναι να εδραιώσει την πιο αποτελεσματική και την πιο επαγγελματική Προμήθεια Προϊόντων Παγκοσμίως, προσαρμοσμένη να υποστηρίζει τις πωλήσεις των προϊόντων μας εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα και ταχύτατη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες και μάλιστα σε λογικό κόστος.

Για να το επιτύχει αυτό, η οργάνωση της Προμήθειας Προϊόντων Παγκοσμίως  δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την εξυπηρέτηση των πελατών, το κόστος παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων καθώς  και τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες. Οι μονάδες παραγωγής φαρμάκων μας υπόκεινται στους διεθνείς κανονισμούς Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και πιστοποίησης ποιότητας. Οι μονάδες που εμπλέκονται στην προμήθεια αγαθών στις ΗΠΑ είναι εγκεκριμένες από το US Federal Drug Administration (FDA).

Περισσότεροι από 950 υπάλληλοι εργάζονται στις μονάδες παραγωγής μας με έδρα τη Δανία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία.