Γραφεία & παραρτήματα πωλήσεων

Για να είσαι επιτυχημένος σε μια αγορά πρέπει να γνωρίζεις τα προϊόντα, την αγορά και τους ανθρώπους που εμπλέκονται και αποφασίζουν. Η LEO Pharma διαθέτει περισσότερους από 3,900 ανθρώπους στις πωλήσεις και το marketing σε 61 χώρες και τα προϊόντα μας κυκλοφορούν και πωλούνται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Ο τελικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να διακινούμε και να πωλούμε τα συνταγογραφούμενα προϊόντα της LEO Pharma στους επαγγελματίες υγείας και τους άλλους  σχετικούς υπεύθυνους που εμπλέκονται και αποφασίζουν. Πασχίζουμε πάντοτε, να επικοινωνούμε μια ακριβή και ειλικρινή εικόνα της LEO Pharma και των προϊόντων της σε όλους τους υπεύθυνους που εμπλέκονται και αποφασίζουν.

Τα δυνατά σημεία οργάνωσης της LEO Pharma παγκοσμίως αξιοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προωθητικών ενεργειών καθώς και για την κατοχύρωση και παρουσίαση των προϊόντων μας.

Συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες υγείας καθώς και τους άλλους  υπεύθυνους που εμπλέκονται και αποφασίζουν για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα της  LEO πληρούν τις ανάγκες των πελατών μας.