Το έκζεμα χεριών είναι η πιο συχνή διαταραχή του δέρματος των χεριών. Προσβάλλει περίπου το 1-5% του γενικού πληθυσμού με ποσοστό ετήσιου επιπολασμού περίπου 10%.

8 Ioυνίου 2021 Η LEO Pharma A/S, ένας παγκόσμιος ηγέτης στην κλινική δερματολογία, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την ένταξη του πρώτου ενήλικα ασθενή στην πρώτη από τις δύο βασικές κλινικές μελέτες Φάσης 3 με κρέμα delgocitinib. Έναν υπό έρευνα παν-αναστολέα των κινασών JA για τοπική χρήση, για την πιθανή θεραπεία ενήλικων ασθενών με μέτριο έως σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών.

Η delgocitinib αναστέλλει την ενεργοποίηση του μονοπατιού JAK-STAT, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, υπαγορεύοντας την παθοφυσιολογία των χρόνιων φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων.1,2 Η σύνθεση κρέμας delgocitinib είναι μια υπό έρευνα θεραπεία που βρίσκεται σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης και δεν έχει λάβει έγκριση από κάποια ρυθμιστική αρχή. Ο κύριος στόχος των τυχαιοποιημένων, διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με φορέα, πολυκεντρικών κλινικών μελετών Φάσης 3 (DELTA 1 και DELTA 2) είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής δύο φορές της ημέρα 20mg/g κρέμας delgocitinib σε σύγκριση με τον φορέα στη θεραπεία ενηλίκων με μέτριο έως σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών.3,4

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο των μελετών είναι η Συνολική αξιολόγηση από τον ερευνητή (Investigator’s Global Assessment) για την επιτυχία της θεραπείας του χρόνιου εκζέματος χεριών (IGA-CHE TS) την Εβδομάδα 16.3,4 Ως επιτυχία της θεραπείας ορίζεται βαθμολογία IGA-CHE ίση με 0 (καθαρό) ή 1 (σχεδόν καθαρό) με βελτίωση τουλάχιστον 2 βημάτων από την έναρξη της μελέτης.3,4

Τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία την 16η εβδομάδα συμπεριλαμβάνουν μείωση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στον κνησμό και τον πόνο κατά ≥4 σημεία, μετρούμενη βάσει του Ημερολογίου συμπτωμάτων του εκζέματος χεριών [Hand Eczema Symptom Diary (HESD)] από την έναρξη της μελέτης έως την 16η εβδομάδα,3,4 καθώς και από τουλάχιστον 75% βελτίωση από την έναρξη της μελέτης και τουλάχιστον 90% βελτίωση από την έναρξη της μελέτης του Δείκτη σοβαρότητας εκζέματος χεριών [Hand Eczema Severity Index (HECSI)] την Εβδομάδα 16.3,4 Ο αριθμός των ανεπιθύμητων συμβάντων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανά ασθενή από την έναρξη της μελέτης έως την 16η εβδομάδα καθορίζει το κύριο καταληκτικό σημείο ασφάλειας των μελετών.3,4

«Η διαχείριση του μέτριου έως σοβαρού χρόνιου εκζέματος χεριών αποτελεί πρόκληση, λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών για χρόνια χρήση», δήλωσε η δρ. Sibylle Schliemann, Σύμβουλος στο Τμήμα Δερματολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ιένας στη Γερμανία και κύριος ερευνητής της DELTA 2. «Αυτές οι μελέτες θα αξιολογήσουν εάν η κρέμα delgocitinib μπορεί να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική επιλογή για ενήλικες ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών που επωμίζονται ένα σοβαρό φορτίο της νόσου».

Το χρόνιο έκζεμα χεριών ορίζεται ως έκζεμα χεριών που διαρκεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή παρουσιάζει υποτροπές δύο ή τρεις φορές εντός του έτους.5,6 Το έκζεμα χεριών είναι η πιο συχνή διαταραχή του δέρματος των χεριών7 η οποία προσβάλλει περίπου το 1-5% του γενικού πληθυσμούμε ποσοστό ετήσιου επιπολασμού περίπου 10%.9 Πρόκειται για μια φλεγμονώδη, μη λοιμώδη διαταραχή του δέρματος των χεριών και των καρπών5,10 και είναι δυνατόν να προκαλέσει κνησμό, φουσκάλες, οίδημα και πόνο τόσο σοβαρό ώστε να περιορίζει την ικανότητα για εργασία.5,7,11 Σε σημαντικό αριθμό ασθενών, το έκζεμα χεριών μπορεί να μετατραπεί σε χρόνια πάθηση7,  ενώ απασχολεί σημαντικό αριθμό ενηλίκων καθώς η εμφάνιση του οφείλεται και σε παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος όπως η χρήση διαφόρων υλικών, χημικών ουσιών, κ.α.

 «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα θετικά αποτελέσματα της κλινικής μελέτης  Φάσης 2b για το χρόνιο έκζεμα χεριών με κρέμα delgocitinib και ανυπομονούμε να διαπιστώσουμε εάν διαθέτει τη δυνατότητα να παράσχει οφέλη σε ενήλικες ασθενείς στο πλαίσιο  ενός μεγαλύτερου προγράμματος κλινικής ανάπτυξης Φάσης 3», δήλωσε ο δρ. Jörg Mölle, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος, τμήμα Παγκόσμιας Έρευνας & Ανάπτυξης της LEO Pharma.

Αναφερόμενος  στην έναρξη της πρώτης κλινικής μελέτης  Φάσης 3, με κρέμα delgocitinib σε ενήλικες ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό έκζεμα κ. Νίκος Ραγκούσης Γενικός Δ/ντής της LEO Pharma στην Ελλάδα τόνισε « συνεχίζουμε το ερευνητικό μας έργο με στόχο να προσφέρουμε καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις στους ασθενείς μας, οι οποίοι  αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών που συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής τους και παρέχοντας τους περισσότερες θεραπευτικές επιλογές. Ειδικότερα για τη διαχείριση του μέτριου έως σοβαρού εκζέματος χεριών η εξέλιξη αυτή μας δημιουργεί αισιοδοξία για την αποτελεσματική κάλυψη της συγκεκριμένης θεραπευτικής ανάγκης καθώς στην χώρα μας δεν υπάρχει εύρος θεραπευτικών  επιλογών».

Σχετικά με τη Delgocitinib

Το 2014, η LEO Pharma A/S και η Japan Tobacco Inc. (JT) σύναψαν συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης στο πλαίσιο της οποίας η LEO Pharma απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση της delgocitinib για τοπική χρήση σε δερματολογικές ενδείξεις παγκοσμίως, με εξαίρεση την Ιαπωνία, όπου η JT διατήρησε τα δικαιώματα.

Το 2020, η LEO Pharma ολοκλήρωσε μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη προσδιορισμού της συνιστώμενης δόσης Φάσης 2b με τοπική χορήγηση δυο φορές  ημερησίως κρέμας delgocitinib για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτριο έως σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών. Η εταιρεία παρουσίασε συγκεντρωτικά αποτελέσματα της μελέτης  στο Εικονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) του 202012 και παρουσίασε τα αποτελέσματα των μετρήσεων HECSI κατά τη διάρκεια της μελέτης στην εκδήλωση Virtual Meeting Experience 2021 της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD VMX).13

 

Βιβλιογραφία


1 Damsky W, and King BA. JAAD; 2017;76(4):736-744.

2 Virtanen AT, et al. BioDrugs. 2019;33:15–32.

3 ClinicalTrials.Gov: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04871711?term=delgocitinib&draw=1&rank=8 (Accessed May 2021).

4 ClinicalTrials.Gov: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04872101?term=delgocitinib&draw=1&rank=7 (Accessed May 2021).

5 Lynde C, et al. J Cutan Med Surg. 2010;14:267–84.

6 Diepgen TL, et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2015 Jan;13(1):e1–22. doi: 10.1111/ddg.12510_1.

7 Bissonnette R, et al. JEADV. 2010;24;1–20.

8 Christoffers WA, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4:CD004055.

9 Thyssen, et al. Contact Dermatitis. 2010;62:75-87.

10 Menné T, et al. Contact Dermatitis. 2011;65:3–12.

11 Politiek K, et al. Contact Dermatitis. 2016;75:67–76.

12 Worm M, et al. The topical pan-JAK inhibitor delgocitinib cream demonstrates dose response in a 16-week phase 2b trial in chronic hand eczema. Presented during the Late Breaking News session of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Virtual 2020 on 29 October 2020.

13 Soerensen P, et al. A phase 2b trial evaluating the efficacy of delgocitinib cream for the treatment of chronic hand eczema (CHE) using and validating the Hand Eczema Severity Index (HECSI). E-poster presented at the American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience (AAD VMX) 23-25 April 2021.