Οι Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις που αξιολογούν τους παράγοντες κινδύνου κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία μεταφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, με την υποστήριξη της LEO Hellas.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για Φλεβική Θρομβοεμβολή (ΦΘΕ) νωρίς στην εγκυμοσύνη ή και πριν από αυτήν. Η αξιολόγηση του κινδύνου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ξανά περιγεννητικά ή αμέσως μετά τον τοκετό. Η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε γυναίκα τουλάχιστον μία φορά μετά τον τοκετό και πριν το εξιτήριο από το νοσοκομείο με τις αντίστοιχες οδηγίες.

Συνιστάται επίσημη αξιολόγηση κινδύνου για ΦΘΕ με συγκεκριμένη βαθμολογία για όλες τις έγκυες και τις γυναίκες μετά τον τοκετό.

Το επιστημονικό περιεχόμενο της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής έχει καταρτιστεί με την επιστημονική επιμέλεια των κ.κ. Γρουζή Ελισάβετ, Αιματολόγο, Συν/τρια-Δ/ντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» και Παπαδάκη Εμμανουήλ, Αιματολόγο, Επιμελητή Α’, Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Η παρούσα ηλεκτρονική μορφή συστάσεων τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Η υλοποίηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της LEO Hellas.

Την ηλεκτρονική μορφή Κατευθυντήριων Οδηγιών μπορείτε να τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.patrisks.com/assessment/

Επισημαίνεται ότι μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής μορφής δεν θα λαμβάνεται ή διατηρείται κανένα προσωπικό δεδομένο των ασθενών από την εταιρεία μας ή οποιονδήποτε άλλον, δεδομένου ότι έχει προβλεφθεί να μην διατηρείται κάποιο ιστορικό αρχείο και οι χρήση του να γίνεται μόνο από επιστήμονες υγείας/ιατρούς ενδιαφερόμενων ειδικοτήτων, όπως αυτές έχουν προαναφερθεί άνωθεν, οι οποίοι και είναι οι μόνοι που μπορούν να αποθηκεύσουν εάν επιθυμούν τα στοιχεία της αξιολόγησης των ασθενών σε δικό τους αρχείο. Σχετικές αναλυτικές διευκρινήσεις συμπεριλαμβάνονται στο link: Όροι Χρήσης, κάτω δεξιά της αρχικής σελίδας.

Τέλος, στην παρούσα ηλεκτρονική μορφή των Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών και Συστάσεων σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου θρόμβωσης κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία, οι αναφορές σε δραστικές ουσίες ή θεραπείες, όπου αυτές βρίσκονται, αφορούν πλήρη αντιγραφή και αποτύπωση της βασικής επιστημονικής πηγής που είναι οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Royal College of Obstetricians & Gynaecologists – RCOG Green-top Guideline No. 37a April 2015.