Αξίες

Οι άνθρωποί μας ενστερνίζονται κοινές αξίες που καθορίζουν τις ενέργειές της LEO Pharma, ανοίγοντας το δρόμο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εξέλιξη.

 

 

Αξίες LEO Pharna

Οι Αξίες μας εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Επίσης εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, σεβόμαστε, εμπιστευόμαστε και υποστηριζόμαστε μεταξύ μας, καθώς και την αξιοπιστία, αφοσίωση και επαγγελματισμό που μας διέπουν στην ανάληψη ευθυνών και επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμάτων.

Οι άνθρωποι της LEO Pharma έχουν κοινές τις αξίες της: ακεραιότητας, της εστίασης στον πελάτη, της καινοτομίας, του πάθους και της προσαρμοστικότητας.

Ακεραιότητα

Είμαστε μια υπεύθυνη Εταιρεία και τηρούμε τις υποσχέσεις μας.

Ενεργούμε και επικοινωνούμε με ανοικτό, έντιμο και φερέγγυο τρόπο.

Εστίαση

Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Θέλοντας να κατανοήσουμε αληθινά τους πελάτες μας, συμμετέχουμε σε συνεργασίες και διάλογο.

Καινοτομία

Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να καινοτομούμε και να θέτουμε προκλήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση των πραγμάτων. Μοιραζόμαστε και συμπληρώνουμε τι ιδεές μας και μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας.

Πάθος

Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι! Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και είμαστε περήφανοι γι' αυτό που κάνουμε. Πασχίζουμε να στηρίξουμε και να εμπνεύσουμε τους άλλους, στην προσπάθειά μας να κάνουμε την διαφορά.

Προσαρμοστικότητα

Παραμένουμε ευέλικτοι μέσα σε έναν δυναμικό κόσμο, αναζητώντας λύσεις ευέλικτες, κλιμακούμενες και επικερδείς. Δράττουμε τις νέες ευκαιρίες αμέσως μόλις παρουσιαστούν.