Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η LEO Pharmaceutical Hellas AS εναρμονισμένη με τον Ευρωπαικό Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και τον Αμερικανικό Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εφαρμόζει το πρόγραμμα Φαρμακοεπαγρύπνησης για τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων της.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, σημαντική είναι η ενεργή συμβολή του Επαγγελματία στο Χώρο Υγείας καθώς και όλων των τελικών χρηστών στην καταγραφή και δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς και οποιουδήποτε παραπόνου σχετικά με τα προϊόντα μας.

Δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών

Επιλέξτε την ιδιότητά σας παρακάτω για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Ασθενείς  / Ιδιώτες          
Επαγγελματίες Υγείας   

 

 

We use cookies on this website

The cookies help us gain a better understanding of how you use our website; display applications and functionalities, to optimise your website experience, to assign a unique identification number to you, and to help you remember your user ID and password when you return to the website. We also use cookies to generate statistical information.

By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies

If you want to know more about our cookie policy and how to avoid and delete cookies click here.