Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας.

Αιτήματα που αφορούν το τμήμα παραγγελιών θα πρέπει να αποστέλλονται στο email orders_gr@leo-pharma.com ή στο φάξ 210 6835899 καθώς είναι το αρμόδιο τμήμα για τη διεκπεραίωσή τους.

 

Αρχική οθόνη